Members

Name Phone (+81-) E-mail (@chem.kyushu-univ.jp)
Professor Akira TERASAKI 92-802-4119 terasaki
Associate Professor Takuya HORIO 92-802-4158 horio
Secretary Setsuko SHIGEMATSU 92-802-4119
Students 92-802-4122
D2 Takuya YOSHIOKA
M2 Yuna AONUMA
Miho HIRAKAWA
Rin NOMI
Yuta SUZUKI
M1 Ukyo KAWAMURA
Tatsuki KUBOTA
Yuta USHIKI
B4 Yuma AOKI
Yusuke OKAMOTO
Yutaro MIWA
Mamoru TANAKA
Takuya YUTANI
********************** ********************** **********************
Former members Name Period of stay
Assistant Professor Masashi ARAKAWA 2011-24
Postdoctoral Fellow Masato YAMAGUCHI 2022-23
Doctors Takefumi HANDA 2018-24
Satoshi KONO 2017-24
Kento MINAMIKAWA 2016-22
Kota ANDO 2012-18
Shun SARUGAKU 2011-17
Tomonori ITO 2012-15
Masters Kazuaki MATSUMOTO 2021-24
Haruki HASHIMOTO 2021-23
Shun KAWAMURA 2020-23
Tasuku NISHIZATO 2020-23
Naho HAYASHI 2018-21
Tamon KUSUMOTO 2018-21
Kyosuke NISHIKAWA 2017-20
Daichi OKADA 2017-19
Shuhei FUJIMOTO 2016-19
Masataka HORIOKA 2016-19
Tomoki KAWANO 2015-18
Yuya KIYOMURA 2014-17
Jumpei MATSUMOTO 2014-17
Kenichirou TOBITA 2013-16
Ryouhei MURAKAMI 2013-16
Kei KOHARA 2011-14
Yuki TANIGUCHI 2011-14
Takeshi NAKAGAWARA 2015-17
Kotaro KARASUDA 2016
Bachelors Daiki MATSUMURA 2023-24
Taisei MASUNAGA 2021-22
Kensuke MORISHITA 2020-21
Satoshi OISHI 2020-21
Shinsuke ASO 2019-20
Naohiro UCHINUNO 2019-20
Toshiki NISHIO 2018-19
Jun NISHIURA 2017-18
Tsubasa OMODA 2015-16
Shawn Seiichi PROULX 2014-15
Ryo YAMANE 2014-15
Kazuho I 2013-14
Yasuhiro HIROOKA 2013-14
Yoshiki ITOH 2012-13
Secretaries Tamami KAWAI 2016-21
Yayoi MORITA 2013-16
Hiromi SHIMOKAWA 2011-13