Members

Name Phone (+81-) E-mail (@chem.kyushu-univ.jp)
Professor Akira TERASAKI 92-802-4119 terasaki
Associate Professor Takuya HORIO 92-802-4158 horio
Assistant Professor Masashi ARAKAWA 92-802-4122 arakawa
Secretary Tamami KAWAI 92-802-4119
D3 Kento MINAMIKAWA
D2 Satoshi KONO
D1 Takefumi HANDA
M1 Shun KAWAMURA
Tatsuki KUBOTA
Tasuku NISHIZATO
Haruki HASHIMOTO
Takuya YOSHIOKA
B4 Taisei MASUNAGA
Kazuaki MATSUMOTO
********************** ********************** **********************
Former members Name Period of stay
Doctors Kota ANDO 2012-18
Shun SARUGAKU 2011-17
Tomonori ITO 2012-15
Masters Naho HAYASHI 2018-21
Tamon KUSUMOTO 2018-21
Kyosuke Nishikawa 2017-20
Daichi Okada 2017-19
Shuhei FUJIMOTO 2016-19
Masataka HORIOKA 2016-19
Tomoki KAWANO 2015-18
Yuya KIYOMURA 2014-17
Jumpei MATSUMOTO 2014-17
Kenichirou TOBITA 2013-16
Ryouhei MURAKAMI 2013-16
Kei KOHARA 2011-14
Yuki TANIGUCHI 2011-14
Takeshi NAKAGAWARA 2015-17
Kotaro KARASUDA 2016
Bachelors Kensuke MORISHITA 2020-21
Satoshi OISHI 2020-21
Shinsuke ASO 2019-20
Naohiro UCHINUNO 2019-20
Toshiki NISHIO 2018-19
Jun NISHIURA 2017-18
Tsubasa OMODA 2015-16
Shawn Seiichi PROULX 2014-15
Ryo YAMANE 2014-15
Kazuho I 2013-14
Yasuhiro HIROOKA 2013-14
Yoshiki ITOH 2012-13
Secretaries Yayoi MORITA 2013-16
Hiromi SHIMOKAWA 2011-13